stichter

Benoit Roose, stichter.

Benoit Roose werd op 23 december 1915 geboren in de Westhoek te Izegem.

Op jeugdige leeftijd kwam hij naar Antwerpen en gaf er blijk van een grote belangstelling voor de kunst. Hij was begaafd met een heldere tenor-stem en hij ging zang studeren aan het Antwerpse Conservatorium. Na zijn muziekstudies ging hij zich vervolmaken in Italië bij Benjamino Gigli. Hij werd er een persoonlijke vriend van. Terug in Antwerpen zong hij jarenlang de tenor-solo partij in de beroemde "Chorale Sint-Cecilia".

Bijzonder belangrijk in zijn leven was het contact met Juffrouw Marie-Elisabeth Belpaire, de befaamde Maecenas. Hij werd een van de vertrouwelingen van de "wijze vrouw van Vlaanderen", aan wie hij later een boek zou wijden. Onder haar impuls stichtte Benoit Roose in 1943 de "Artistenpenning", met als eerste doel de nood te lenigen van de kunstenaars die in de oorlogsjaren door het noodlot getroffen waren. Uit deze vereniging werd dan de "Artiestenmis" geboren.

De zorg en bekommernis voor de medemens was de rode draad in het leven van Benoit Roose. Vooral de kunstenaars konden rekenen op zijn naastenliefde. Zo stichtte hij op 22 november 1948 het "Tehuis der Artisten" in de Maarschalk Gérardstraat. Hierin konden de Antwerpse kunstenaars ervaringen uitwisselen, discussiëren en verbroederen.

In 1949 stichtte Benoit Roose de "Middagconcerten" en in datzelfde jaar kocht hij de prachtige patriciërswoning van Burgemeester Nicolaas Rockox. Ook de buurpanden kocht hij aan en hij maakte er een artiesten-complex van. Voor de restauratie en bemeubeling zorgde hij zelf. In het Rockoxhuis kwamen schilderijen en kunstwerken die uitgroeiden tot een ongekend rijke verzameling uit de tijd van Nicolaas Rockox. Het bleef niet bij een museum, de artistieke bierkelders genoten de belangstelling en sympathie van de Sinjoren en velen kwamen er op bezoek.

Benoit Roose overleed op 1 oktober 1971. Hij was kunsthistoricus, kunstenaar, maar vooral een groot kunstminnaar met een warm diepmenselijk gevoel voor zijn naasten

 


Previous page: Ontstaan
Volgende pagina: Erevoorzitter