Doel van de vereniging

Het doel van de Artiestenmis

De vereniging heeft tot doel het organiseren van artistieke manifestatie, teneinde bij te dragen tot de cultuurverheffing van het Vlaamse volk.

De vereniging heeft geen enkel politiek noch filosofisch karakter.
Zij kan haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.

De vereniging wil de eucharistie, Artiestenmis, voor de zondagse kerkgangers aantrekkelijker maken door de viering in een kunstzinnig kader te plaatsen.

Mooie muziek verheft de eucharistie voor elke christen tot een sublieme beleving. Omdat de essentie van de eucharistie, het spirituele en verrijkend geestelijk woord, nooit verwaarloosd mag worden, is het belangrijk dat de muziek bij de liturgie aansluit. De vocale en/of instrumentale muziek staat daarom ten dienste van de liturgie.

Ook al heeft de religieuze muziek reeds lang de weg tot de concertzaal gevonden, de Artiestenmis wil de oorspronkelijke liturgische functie levendig houden.
Maar ook zorgvuldig uitgekozen profane muziek wordt tijdens de misviering anders beleefd dan tijdens een concert.

De Artiestenmis biedt kunstenaars, talentvolle professionelen of amateurs een kans om op te treden, ervaring en bekendheid te verwerven. Musiceren in het prachtige kader van de St.-Carolus Borromeuskerk is voor elke musicus een unieke ervaring.

De Artiestenmis wil de eucharistie op zondag ook voor jonge mensen aantrekkelijk maken. Dit is en blijft een moeilijke opgave. De aanwezigheid van een schitterende muzikale omlijsting kan hun belangstelling alleen maar aanwakkeren.

De Artiestenmis blikt reeds terug op een lange en waardevolle traditie, een traditie die in de toekomst zeker niet verloren mag gaan.
 


Previous page: Bestuur
Volgende pagina: Ereleden