Agenda

Koninklijke Jachthoornkring JAGERMEESTERS VAN SINT HUBERTUS uit Brasschaat

Datum: 01-12-2019 11:30:00
Details:

 

Het verhaal over de Heilige Hubertus is u welbekend en dat de Sint-Huibrechtsgilde in onze kerk haar religieuze thuishaven heeft ook.
Ieder jaar op de eerste dinsdag van november, na de naamdag van de Heilige Hubertus, wordt de alom bekende dierenmis opgedragen. 
In vroeger jaren was dat om 10 uur maar later werd het aanvangsuur verlegd naar 20 uur wanneer de meeste mensen vrij zijn om met
hun huisdier naar de Sint Hubertusviering te komen. Waar iedereen, mens en dier, een stukje gewijd brood kan eten dat ons zal beschermen 
tegen de hondsdolheid… Ook bij deze gelegenheid kan U de jachtsignalen en fanfares horen van de Koninklijke Jachthoornkring
Jagermeesters van Sint Hubertus uit Brasschaat, wat deze opmerkelijke en unieke viering tot een succes maakt.

De geschiedenis van de Koninklijke Jachthoornkring Jagermeesters van Sint Hubertus gaat terug tot in 1901, toen in Antwerpen 
‘Les Veneurs de Saint Hubert’ werd gesticht. De binding met Brasschaat ontstond in 1952 toen de heer Thom de With een
Brasschaatse jachthoornclub stichtte. In 1975 werd aan de groep het predikaat Koninklijk verleend en ging de groep verder onder haar
huidige naam. 
Na het overlijden in 1976 van voorzitter Thom de With nam de heer Pol Foesier het voorzitterschap over. De familie de With bleef 
verbonden met de jachthoorngroep in 1985 kwam de leiding in handen van zoon Frank die op zijn beurt zoon Dirk warm maakte
voor de jachthoorn. Eind jaren ’80 raakte de groep verdeeld wat aanleiding gaf tot de oprichting van de Antwerpse Jachthoornkring. 
Intussen groeiden de ‘Jachtmeesters van Sint Hubertus’ uit tot een toonaangevende jachthoorngroep.

Samen met de ‘dierenmis’ is de opluistering van de Artiestenmis op de eerste zondag van december een zeer gewaardeerde traditie geworden.

 


Previous page: Artiestenmissen
Volgende pagina: De artiestenmis : waar en wanneer ?