Agenda

Koorstichting Cantorij der Basiliek uit Hulst o.l.v. Anton de Kort

Datum: 22-09-2019 11:30:00
Details:

Koorstichting Cantorij der Basiliek werd opgericht 1972 / 1973 op initiatief van toenmalige parochieleiding te Hulst door Anton de Kort; voorheen
regio-directeur van de Zeeuwse Muziekschool.
Zij richten zich voornamelijk op de Nederlandstalige kerkmuziek (Strategier, Pirenne, Manneke, Dubois, De Sutter, De Klerk etc.); Composities
uit Barok, Renaissance, de Klassieken, Romantiek en 20e eeuw.
Ongeveer 25 maal werd meegewerkt aan een KRO- radio;daarnaast waren er diverse radio- opnames, waaronder “Taal en Teken” (KRO)
“Te Deum Laudamus” (NCRV); “Zin in Muziek”(KRO); Kerstnacht 1995; afsluitende vesperviering bij gelegenheid van Kerkepad (NCRV).
Via Omroep Zeeland werd meerdere malen een radio-programma verzorgd, waaronder een integrale kerstnacht (21 u. - 01.30 u.) vanuit de
basiliek in Hulst

De NCRV-t.v. maakte een televisie-special vanuit de H.Willibrordusbasiliek in Hulst met medewerking van de Cantorij der Basiliek.
In mei en augustus 1999 zond de KRO-tv een opname uit van de Cantorij der Basiliek in het programma “Spirit-Muziek met Passie”. Deze tv-opname
werd in mei 2000 en juli 2001 herhaald.

Twee CD-opnames zagen inmiddels het licht:“Songs to Celebrate” 1993; opname Euro-soundNederland; “Salve Regina” 1997; opname Steurbaut-studio’s Gent;
uitgebracht onder hetlabel RGIP; nummer: CD87 121; verspreidingsgebied in Europa, U.S.A., Japan, Australië.

Het koor werkte mee aan internationale koormiscycli in de St. Pauluskerk te Antwerpen, de Artiestenmis in de Carolus Boromeuskerk te Antwerpen,
festivals in de St. Pieterskerk te Leuvenen de H.H.Petrus en Pauluskerk in Gent; O.L.Vrouwe-kathedraal te Antwerpen en de St. Baafskathedraal in Gent 
en bij een Studiecongres van de Ned. St. Gregoriusvereniging 1996 te Hoeven.

Anton de Kort
is als regio-directeur van de Zeeuwse Muziekschool jarenlang verantwoordelijk geweest voor de inrichting van het muziekonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. 
Hij is een specialist in de methodieken van Kodaly, Orff en Justine Ward en doceerde in die hoedanigheid in zomercursussen van het Ward-instituut.
In opdracht van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging en Sako-Zeeland leidde hij cursussen koordirectie in Middelburg, Hulst en Vlissingen. 
In het verleden dirigeerde hij een zeer omvangrijk jeugdkoor, daarna werd hij als dirigent aangetrokken door Chr. Gemengde zangvereniging Asaf te Axel, het Madrigaalkoor te Middelburg en de Koorstichting Cantorij der Basiliek.
Met deze koren, begeleid door orkesten en solisten van naam realiseerde hij opmerkelijke uitvoeringen van ondermeer "The Last Supper" van Thiman, het "Stabat Mater" van Caldara, het "Requiem" van Faur� en de "Via Crucis" van Liszt. 

Hij dirigeerde zijn koren in o.a. de Notre-Dame te Parijs, de Dom van Trier, de Westminster Cathedral in Londen en in de kathedralen van Luxemburg, Haarlem, Antwerpen, Gent, Lille en Straatsburg, hij leidde vele radio-opnames, twee CD-realisaties en enkele t.v-uitzendingen.


Previous page: Artiestenmissen
Volgende pagina: De artiestenmis : waar en wanneer ?