Agenda

Gemengd koor ORTOLAAN uit Wommelgem

Datum: 7 2013 11:30 tot 27 2024 17:58
Details:
 
 
Gemengd Koor Ortolaan

Wanneer begin februari 1953 tijdens de overstromingsramp, een groepje van 14 à 15 jonge mensen onder de leiding van wijlen Joz. De Houwer een poging doet om enkele liederen meerstemmig onder de knie te krijgen, worden de eerste stappen gezet van het latere 'Gemengd koor Ortolaan'. Vandaag staat het koor onder de leiding van Laurent Peeters.

De naam ‘Ortolaan’ is ontleend aan de gelijknamige zangvogel (Hortulanus). Het is een schaarse broedvogel die voorkomt in de Kempen en Oost-Nederland. Hij behoort tot de familie van de rietgorzen en is welbekend om zijn fraaie zang. Vooral in de lente, gedurende de paartijd, zingt hij ononderbroken zijn veelzijdige melodieën.

Het koor telt een dertigtal leden en van de aanvankelijk eenvoudige madrigalen en volksliederen werd het repertoire met de jaren uitgebreid. Zo heeft het koor zowat alle terreinen van de koormuziek betreden. De bezieling en de muzikale kwaliteiten van de dirigenten zorgden ervoor dat er tal van hoogtepunten van muzikaliteit werden bereikt die zowel voor de koorleden als voor de toehoorders een belevenis waren.

De volksmuziek heeft op het koor steeds een grote aantrekkingskracht gehad, maar ook de klassieke en sacrale muziek vormen een groot deel van het repertorium. Deze belangstelling blijkt uit de ontelbare missen die het koor in de loop der jaren heeft opgeluisterd, waarbij de uitvoeringen in de artiestenmis van de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen wel een extra vermelding waard zijn. Het Requiem van Mozart werd 12 maal uitgevoerd, waaronder in Aosta, Italië, maar ook de ‘Messe Solonnelle Sainte Cécile’ van Ch. Gounod en het requiem van Fauré, dat zo’n 300 stukken bevat, staan op het repertoire. Ortolaan verleende ook zijn medewerking aan een vijftal lp’s en samen met de Concertband voor Vlaanderen werd een kerst-cd opgenomen.

Er wordt regelmatig samengewerkt met andere koren. Zo werd er in 2004 een ‘Musical concert’ gegeven in deSingel te Antwerpen en in 2009 werd de ‘Rubens cantate’ van P. Benoit gebracht. Uitwisselingen en verbroederingen brachten het koor naar Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Frankrijk maar ook naar Belgisch Franstalige vrienden in Brussel en Bergen.

Het koor heeft, naast de muziek en zang, ook een sociale functie ... De wekelijkse verbroedering na de repetitie, het jaarlijkse Sint-Cecilia-feest en de ongedwongen sfeer bij verplaatsingen en na de uitvoeringen zorgen ervoor dat iedereen zich wel thuis voelt. De goede verstandhouding en vriendschap onder de leden ligt mee aan de basis van het succes van Ortolaan.
 

Praktische gegevens:
    -     Wij zingen vier- of meerstemmige, folklore, negrospirituals,  
          religieuze en klassieke muziek.
    -     Alle stemmen zijn welkom en kennis van notenleer is een
          pluspunt maar geen vereiste.
    -     Wij repeteren op maandagavond van 20.30 tot 22.30 u. in Fort 2  
          te Wommelgem (dit ligt in de hoek gevormd door de  
          Herentalsebaan (Wommelgem) en de Autolei (Borsbeek).  
          Nadien kan er gezellig worden nagekaart in onze bar ...

Paula RausEsdonk 112160 Wommelgem
T. 03-321 41 21G. 0485-14 19 08
demeesterraus@hotmail.com

ARTIESTENMIS
SINT CAROLUS BORROMEUSKERK

Zondag, 7 april 2013 om 11:30 uur
met welwillende medewerking van

Gemengd koor Ortolaan, Wommelgem
o.l.v. Laurent Peeters
Lut en Leen Peeters, sopraan
Marc Blom, orgel

   

BIJ HET BEGIN VAN DE EUCHARISTIEVIERING
Introitus : Ige Heroyvimy                  D. Bortniansky

KYRIË & GLORIA                                    J. Haydn

TUSSENZANG
Meditatie : La Vergine degli Angeli            G. Verdi

TIJDENS DE OFFERANDE
His Name is excellent                             C. Simper

SANCTUS                                                J. Haydn

AGNUS DEI                                             J. Haydn

TIJDENS DE COMMUNIE
Pie Jesu                                       A. Lloyd-Webber
May Peace on Earth                               H. Millsby

BIJ HET EINDE VAN DE EUCHARISTIEVIERING
Beautiful Zion                                           G. Fones


 

Previous page: Artiestenmissen
Volgende pagina: De artiestenmis : waar en wanneer ?