Agenda

Herdenking Benoit Roose & overleden leden Artiestenfonds - Feest O.L.Vrouw v/d Carmel > Gemengd koor AMABILE o.l.v. Jan Vanderheyden

Datum: 7 november 2018 11:30 tot 22 2024 07:50
Details:

AMABILE
In de muzieknotatie staat ‘Amabile’ voor liefelijk en beminnelijk en in deze geest wil het gemengd koor Amabile het publiek laten genieten van de mooiste staaltjes uit het onuitputtelijke koorrepertoire. Niet gehinderd door een bovenmatige partituurkennis, heeft deze groep volbloedamateurs uit de regio Noord-Limburg  toch een meer dan behoorlijk niveau weten te bereiken. Daar staan een uitstekende dirigent en een gedreven bestuur mede borg voor.

?Het repertoire is zorgvuldig opgebouwd: zowel religieuze als profane pareltjes van polyfone koormuziek en dit uit vrijwel alle stijlperiodes. De wereld van de polyfone (koor)muziek is fascinerend en springlevend. Een ontdekkingstocht hierin is voor de koorleden van Amabile dan ook als binnentreden in een oase midden in de rumoerige popcultuur. En ondanks een voortdurend streven naar de juiste interpretatie, een correcte stemvorming en een volmaakte uitvoering, wordt er toch in een ontspannen sfeer gemusiceerd. Zo werken we samen aan de doelstelling waar Amabile voor staat; samen zingen en samen genieten van muziek.

Amabile zingt intussen 50 jaar. Er waren talrijke buitenlandse reizen o.a. naar Tsjechië, Slovakije, Polen, Hongarije, Italie, Zwitserland… Er werd deelgenomen aan talrijke koorwedstrijden met telkens uitstekende resultaten. Ook is Amabile laureaat van de provinciale koorwedstrijd Limburg.

Vorig jaar vierden we 50 jaar Amabile. Er kwam een concert met het Requiem van Mozart en de Sunrise Mass van Gjeilo. Het werd een overdonderend succes!

De artistieke leiding van het koor is in handen van Jan Vanderheyden.


Previous page: Artiestenmissen
Volgende pagina: De artiestenmis : waar en wanneer ?