Agenda

Koninklijke Harmonie van FinancIën o.l.v. Rudy Versweyveld

Datum: 21-01-2018 11:30:00
Details:

  

Op 6 april 1896 werd een Harmonie opgericht binnen de “Verbroedering der Tol- en Accijnsbedienden”, een syndicale vereniging van Antwerpse Douane- en Accijnsambtenaren. De Harmonie kreeg op 6/05/1926 het predikaat “Koninklijk” toegekend. In februari 1973 deed de vakbond afstand van de Harmonie en zo vond deze onderdak bij de Antwerpse D.A.P. (Douane en Accijnzen Personeelsvereniging).
Zoals menige vereniging, kende ook de Harmonie haar dieptepunten. Door het openstellen van de grenzen in 1993, en wegens inkrimping van het personeel, verminderde het aantal spelende leden onrustwekkend. De wervingsstop bij het Ministerie van de jaren ‘90 versnelde het proces nog. Inderdaad, gezien slechts enkele nieuwe Douaneambtenaren werden aangeworven, bezat de Harmonie geen mogelijkheid om verder muzikanten aan te trekken.
Bij haar 100-jarig bestaan waren er bij de Harmonie nog slechts 8 actieve ambtenaren terug te vinden. De vraag stelde zich of er een oplossing kon gevonden worden. Toenmalig voorzitter Alfons Vansweevelt en dirigent Alfons Versweyveld togen naar het Hoofdbestuur der D&A te Brussel om de alarmbel te luiden. Directeur-generaal Carlos Van Walleghem maakte dit probleem tot het zijne en contacteerde zijn collega's van de zusteradministraties.
Hij slaagde in zijn opzet en liet een Protocol onderschrijven, waarin de diverse Directeurs Generaal het principe steunden dat ambtenaren van hun departement bij het Ministerie van Financiën de kans moesten krijgen om toe te treden tot een verruimde Harmonie. Zo groeide de Harmonie uit tot de huidige formatie, waarin zowat 50 muzikanten een plaats vinden. De benaming van de Harmonie wijzigde in 1997 van “Koninklijke Harmonie der Verbroedering Financiepersoneel D.A.P.- Antwerpen” in de huidige “Koninklijke Harmonie van Financiën”.
Hendrik Van de Peer werd de voorzitter van de vernieuwde harmonie, en in 2000 gaf dirigent Alfons Versweyveld de fakkel door aan Wim Sas.

Met vernieuwd elan werd aan ledenwerving gedaan, met gekend resultaat. Het niveau van onze Harmonie ging de laatste jaren crescendo, en tijdens het Provinciaal Tornooi van Antwerpen op 17 oktober 2010, promoveerde de harmonie naar de ‘Ere-afdeling'. Tijdens een Europese wedstrijd te Wiltz, Luxemburg, in mei 2003, behaalde de Harmonie een 1ste Europese Prijs met onderscheiding.

Eind 2012 ging de voorzitter, Hendrik Van de Peer, op welverdiend pensioen.
Vanaf 2013 werd Rudi Versweyveld dirigent.

Bart Vleugels werd eind 2013 voorzitter van de harmonie.
Statuut: In 1998 kreeg de Harmonie onderdak bij de Sociale Dienst van het Ministerie. Statuten werden uitgewerkt om te komen tot een vzw, en deze werden gepubliceerd op 29 april 1999 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. In 2015 werd de harmonie onder de vleugels van de Stafdienst Logistiek gebracht.


Previous page: Artiestenmissen
Volgende pagina: De artiestenmis : waar en wanneer ?