Agenda

De Wase Kantorij o.l.v. Willie Vriesacker

Datum: 08-10-2017 11:30:00
Details:

Eind 1964 startte een groep mensen uit Zwijndrecht met gemengd zingen.  Initiatiefnemer en grote bezieler was Geerd Van Dosselaer. Toen ze na anderhalf jaar klaar waren voor een eerste echt concert in het voorjaar van 1966 doopten ze zichzelf DE WASE KANTORIJ. Dat eerste concert bestond uit de Passie van Selle met enkele vijf- en zesstemmige passages. 
In de daaropvolgende jaren werden diverse concerten gebracht met voornamelijk barokke muziek van Schütz, Purcell, Monteverdi, Bach en andere grootmeesters uit die tijd. In 1985, het Jaar van de Muziek” werd een grote cyclus van negen Schütz-concerten georganiseerd in samenwerking met het Ceciliakoor uit Burcht en het St. Jozefkoor uit Deurne. 
Het vijfentwintigjarig bestaan werd gevierd met een integrale uitvoering van de Maria Vespers van Cl. Monteverdi. 
Later zijn ook nog “Madrigalen” van o.m. Vic Nees, “Messiah” van G.F.Händel  en “Cantaten” en de Johannes Passie van J.S. Bach op CD gezet. 
Naast de jaarlijkse concerten werd ook elk jaar veel aandacht besteed aan de kerstnachtviering die ondertussen uitgroeide  tot een fel gesmaakte traditie.
Op 1 januari 2003 besliste Geerd om de fakkel door te geven aan zijn zoon Joost.
Voor het koor was dit een zeer grote aanpassing maar Joost heeft, dankzij  de hulp van zijn vader, de proef met glans doorstaan. Zijn eerste concert deed zeker geen afbreuk aan de jarenlange gewoonte van prachtige  concerten die de Wase Kantorij tot dan toe had.
In 2006 vierde de Wase Kantorij haar 40-jarig bestaan met de nodige luister. Er werden  drie concerten gegeven :
Tijdens het eerste concert kregen jongeren een kans om voor groot publiek hun kunnen te tonen. Voor het tweede concert deed de Wase Kantorij beroep op twee bevriende koren. In het eigen jubileumconcert werden enkele Madrigalen van Banchieri en het Gloria van Vivaldi uitgevoerd.
Onder de leiding van Joost wil de Wase Kantorij zich ook buiten de grenzen van Zwijndrecht  profileren. Zo volgen de artiestenmissen in Carolus Borromeus en elders in Antwerpen en Sint-Niklaas elkaar op. Eind 2006 was de Wase Kantorij te gast in Zwijndrecht Nederland bij het Laurens Kamerkoor. Dit in het kader van een verzusteringsprojekt.

BIJ HET BEGIN VAN DE EUCHARISTIEVIERING
O Lord, we trust alone in Thee   Georg Friedrich Händel      (1685 - 1759)

KYRIË
uit Messe Opus 4                                  Joseph Callaerts      (1830 - 1901)

NA DE 1ste LEZING
O salaris hostia                                    August De Boeck      (1865 - 1937)

TIJDENS DE OFFERANDE
A Clare Benediction                                     John Rutter        ( °1945)

SANCTUS & BENEDICTUS
uit Messe Opus 4                                Joseph Callaerts

AGNUS DEI
uit Messe Opus 4                               Joseph Callaerts

TIJDENS DE COMMUNIE
The peace of God                                     John Rutter

BIJ HET EINDE VAN DE EUCHARISTIEVIERING
Preis und Anbetung sei unserm Gott
                                             Christian Heinrich Rinck            (1770 - 1846)


Previous page: Artiestenmissen
Volgende pagina: De artiestenmis : waar en wanneer ?