Agenda

Luc Ponet, orgel - Jean-Pierre Van Hees, doedelzak

Datum: 08-01-2017 11:30:00
Details:

 

Organist Luc Ponet is titularis-organist van de basiliek in Tongeren, organist-in-residence en muziekdirecteur van de Bach Academie 
in de Landcommanderij Alden Biesen (Europees cultuurcentrum van de Vlaamse gemeenschap) en stadsorganist/curator van Leuven Orgelstad.
Als uitvoerend musicus met een internationale concertpraktijk liet hij zich nooit in één bepaald vakje stoppen en beheerst hij, een repertoire van af de vroegste orgelmuziek tot creaties van nieuwe muziek en improvisatie. 
Mede door dat brede vizier schuwt hij In zijn concertprogramma’s soms een uitdagende dialoog met andere kunstvormen niet.

In de voetsporen van o.a. Joseph Jongen, August De Boeck, Paul Gilson en Jean Louël  werd Luc Ponet in september 2000 aangesteld als inspecteur kunstonderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Als docent aan het Lemmensinstituut – LUCA School of Arts – in Leuven en als gastprofessor in o.a. Chicago leidde hij vanaf 1982 tal van organisten op, waarvan meerderen nu eveneens een belangrijke rol spelen in het internationale muziekleven.
Luc Ponet realiseerde verschillende CD-opnamen voor o.a. Naxos, Gailly, Pavane en Ricercar en publiceert regelmatig ivm orgels en orgelkunst.
Momenteel werkt hij aan de Universiteit van Leuven, Bijzondere Faculteit van de Kunsten, aan een doctoraatsonderzoek omtrent de  organistenpraxis in het Prinsbisdom Luik tijdens de eerste helft van de 17de eeuw.

 

Van folk is er nog geen sprake wanneer Jean-Pierre van Hees de traditionele volksmuziek en de doedelzak ontdekt medio zestiger jaren.
Tijdens het volgend decenium is hij een van de werkspillen van de heropleving van de traditionele volksmuziek in België, onder andere
door de doedelzak terug in eer te herstellen. In 1976 is hij ook de uitvinder van het tweede duimgat op de schalmei van de doedelzak
waarmee hij de melodische mogelijkheden van het instrument sterk uitbreidt. Dit systeem wordt door veel doedelzakbouwers en spelers in de
omringende landen toegepast en is een onmisbaar element van de speeltechniek geworden.

Jean-Pierre van Hees was stichter van de eerste Waalse revivalgroep (Les Zûnants Plankèts). Hij maakte deel uit van verschillende
ensembles (onder meer Les Mineus d'Arèdje, Alruin) voordat hij lid werd van RUM. Met deze internationaal gekende Vlaamse folkgroep
nam hij 2 LP's op waaronder Flandria Tropical(1982), de allereerste "world music" of fusionplaat.
In 1989 sticht hij samen met de harpiste Ingrid Procureur het Duo Divertimento waarin de klassieke harp concerteert met allerlei soorten
doedelzakken. Tien jaar later is het de beurt aan zijn eigen kwartet, de enige groep die zowel de Vlaamse als de Waalse liederenschat
en dansrepertoires ten gehore brengt.
Hij staat ook, samen met percussionist Chris Joris, aan de basis van het multicultureel TRANS(e)FUSIE project waarin Afrikaanse,
Turkse en Belgische musici mekaar ontmoeten. 


Bondjoû Wésène  
Quele djôye onclin
Een kind gheboren in Bethlehem
Hoe leit dat kindeken
Kindje zoet
BIJ HET BEGIN VAN DE EUCHARISTIEVIERING
O blijde nacht                        Kerstlied uit Werchter

NA DE 1ste LEZING
Ave Jesu Deus magne         ms. Beyaert 18e eeuw

NA DE 2de LEZING
Saligh heilig Betlehem                          ms Beyaert

TIJDENS DE OFFERANDE
Variaties op ‘Herders, Hij is geboren’     Pierre Froidebise (1914-1962)

TIJDENS DE COMMUNIE
Oh douce nuit                                         Namen, 18e eeuw
Hoûte on pô  trad.                                  Luik

BIJ HET EINDE VAN DE EUCHARISTIEVIERING
Hoort o menschen, hoort dit wonder     ms Beyaert

 

 


Previous page: Artiestenmissen
Volgende pagina: De artiestenmis : waar en wanneer ?