Agenda

Koor 'Amivoca' o. l. v. Johan Lombaert

Datum: 14-10-2012 11:30:00
Details:

Het gemengd koor Amivoca vindt zijn oorsprong in het 'Gemengd Zangkoor Kontich Kazerne' dat in 1969 werd opgericht als een samenvoeging van de twee bestaande Sint-Cecilia koren, het meisjeskoor en het mannenkoor. Jan Borms was de eerste dirigent en dit tot in 1979.
In 1983 werd de dirigeerstok overgenomen door de bekende Bob Boon. Het koor kreeg meteen een nieuwe naam 'Kantorij Kontich'.
Na een kort intermezzo in 1990, toen Eduard Govaerts het roer overnam, kwam in 1991 de dirigeerstok in handen van Werner Meert. Het was in die periode dat het aantal leden fors toenam en dat naast de religieuze muziek ook het profane repertoire meer aandacht kreeg. De kerk werd als repititieruimte geruild voor de parochiezaal Pronkenborg en het koor trad ook op buiten de eigen parochiegrenzen.
Onder impuls van een bezielende voorzitter Ludo De Meyer werden nieuwe initiatieven ontplooid zoals de koorkrant 'Amivokrant', de vriendenkring, de concerten en de buitenlandse koorreizen. Het is ook in die periode dat de naam van het koor verandert in 'Amivoca' als een samenvoeging van Amicaal en Vocaal.
In 1997 neemt Trees Rohde samen met Peter Hens (van de 'Frivole Framboos') de dirigeerstok over. Het veelzijdige repertoire van het koor dat tot stand kwam onder het bewind van de vroegere dirigenten, wordt opgefrist en verder uitgebreid.
Sinds januari 2010 is de muzikale leiding van het koor in handen van Johan De Lombaert.


Previous page: Artiestenmissen
Volgende pagina: De artiestenmis : waar en wanneer ?