Agenda

Koninklijke jachthoornkring JAGERMEESTERS VAN SINT HUBERTUS uit Brasschaat 50 jaar i/d Artiestenmis

Datum: 6 2015 11:30 tot 30 2024 02:00
Details:

Het Artiestenfonds viert 50 jaar jachthoornblazers

Het verhaal over de Heilige Hubertus is u welbekend en dat de Sint-Huibrechtsgilde in onze kerk haar religieuze thuishaven heeft ook.
Ieder jaar op de eerste dinsdag van november, na de naamdag van de Heilige Hubertus, wordt de alom bekende dierenmis opgedragen.
In vroeger jaren was dat om 10 uur maar later werd het aanvangsuur verlegd naar 20 uur wanneer de meeste mensen vrij zijn om met hun huisdier naar de Sint Hubertusviering te komen. Waar iedereen, mens en dier, een stukje gewijd brood kan eten dat ons zal beschermen
tegen de hondsdolheid… Ook bij deze gelegenheid kan U de jachtsignalen en fanfares horen van de Koninklijke Jachthoornkring
Jagermeesters van Sint Hubertus uit Brasschaat, wat deze opmerkelijke en unieke viering tot een succes maakt.

De stichter en voorzitter van het Artiestenfonds, Benoit Roose, nam In 1965 het initiatief om hen een kans te geven in de Artiestenmis.
Die eerste maal waren zij slechts met twee, de tweelingbroers Linders wisten met veel brio van op de gaanderijen te overtuigen en
sindsdien word dit elk jaar met de gehele groep herhaald. Na verloop van tijd kregen zij een vaste datum nl. de eerste zondag van
december. Ook wisten zij dat bijzondere plekje op het hoogkoor achter het altaar te veroveren. De pastoor en de van dienst zijnde priesters wisten zich voor het jachtgeschal te beschermen met schietgebedjes en oordopjes.
De geschiedenis van de Koninklijke Jachthoornkring Jagermeesters van Sint Hubertus gaat terug tot in 1901, toen in Antwerpen
‘Les Veneurs de Saint Hubert’ werd gesticht. De binding met Brasschaat ontstond in 1952 toen de heer Thom de With een Brasschaatse jachthoornclub stichtte. In 1975 werd aan de groep het predikaat Koninklijk verleend en ging de groep verder onder haar huidige naam.
Na het overlijden in 1976 van voorzitter Thom de With nam de heer Pol Foesier het voorzitterschap over. De familie de With bleef
verbonden met de jachthoorngroep in 1985 kwam de leiding in handen van zoon Frank die op zijn beurt zoon Dirk warm maakte voor de jachthoorn. Eind jaren ’80 raakte de groep verdeeld wat aanleiding gaf tot de oprichting van de Antwerpse Jachthoornkring. 
Intussen groeiden de ‘Jachtmeesters van Sint Hubertus’ uit tot een toonaangevende jachthoorngroep.
Op 6 december 2015 komen zij dus voor de 50ste keer of sinds 50 jaar een Artiestenmis opluisteren.
Het is samen met de ‘dierenmis’ een zeer gewaardeerde traditie geworden.
 

 

La Saint Hubert  (buiten)
BIJ HET BEGIN VAN DE EUCHARISTIEVIERING
La Marche Royale                                           Lully

NA DE 1ste LEZING
Sanctus                                                        Oudot

TIJDENS DE OFFERANDE
Offertoire                                                   Heinrich

TIJDENS DE COMMUNIE
Le clocher dans le Soir                         traditioneel


BIJ HET EINDE VAN DE EUCHARISTIEVIERING
La Marche des Cerfs                             traditioneel

 


Previous page: Artiestenmissen
Volgende pagina: De artiestenmis : waar en wanneer ?