Agenda

Jacobuskoor - Fijnaart, NL

Datum: 15-11-2015 11:30:00
Details:

Het Jacobuskoor is een katholiek kerkkoor. In 1946 begonnen als mannenkoor en later is het een gemengd koor geworden.
Momenteel telt het koor 30 leden variërend in de leeftijd van 45 tot 85 jaar. Zij repeteren wekelijks op maandagavond in de H. Jacobuskerk te Fijnaart.

Het koor staat onder leiding van Jack Vermeulen en wordt op de piano begeleidt door Dick van der Giessen.

Het Jacobuskoor heeft een erg gevarieerd repertoire, wat bestaat uit de traditionele Latijnse gezangen, maar ook uit moderne liederen in diverse talen. Alles wordt drie- of vierstemmig gezongen.
Het koor verleent medewerking aan de zondagsdiensten 2 maal per maand en daarnaast geven zij optredens in andere kerken in de regio, op korenavonden  en in zieken- en verzorgingshuizen.

BIJ HET BEGIN VAN DE EUCHARISTIEVIERING
Morning has Broken              Christopher Tambling

KYRIË & GLORIA
Missa                                         Peter Griesbacher

NA DE 1ste LEZING
Lead me Lord               Samuel Sebastian Wesley

EVANGELIEZANG
Per Signum Crucis                              Fr. Durante

TIJDENS DE OFFERANDE
Panis Angelicus                               Cesar Franck

SANCTUS & BENEDICTUS
Missa                                        Peter Griesbacher 

AGNUS DEI
Missa                                        Peter Griesbacher

TIJDENS DE COMMUNIE
Stay with me till de morning               Tom Parker

BIJ HET EINDE VAN DE EUCHARISTIEVIERING
Ave Maria                                                J.S.Bach


Previous page: Artiestenmissen
Volgende pagina: De artiestenmis : waar en wanneer ?