Agenda

Mannenkoor ‘Van Wôr ik Ben’ uit Gemert NL o.l.v. Frans Lemmens

Datum: 10-04-2011 11:30:00
Details:

 

ARTIESTENMIS
SINT CAROLUS BORROMEUSKERK

Zondag, 10 april 2011 om 11:30 uur
met welwillende medewerking van

Mannenkoor ‘Van Wôr ik Ben’ uit Gemert NL
o.l.v. Frans Lemmens

 

BIJ HET BEGIN VAN DE EUCHARISTIEVIERING
Bogoroditsje Djevo 

Wees gegroet Maria..uit de vespers   Rachmaninov

KYRIË
Gosodi pomi lui

Heer, ontferm U. o Heer. Aan U, o Heer Amen.

NA DE LEZING
Blogoslovi dusje moja

Prijs de Heer, mijn ziel. Geprezen zijt Gij, o Heer, mijn God, hoe groot bent U. 

SANCTUS
Milost Mira - Dostojno jest

Door Uw lovenswaardige offer en door toedoen van de Heilige Geest is de
wereld met Uw genade vervult.
Tot geen ander leidt de weg, dan naar U, o Heer.

ONZE VADER
Otsje Nasj

TIJDENS DE COMMUNIE
Tebè Pojèm

Wij prijzen U, wij zegenen U, wij danken U, onze Heer, en bidden U, onze God. Izje Cheroewymi
Wij, die de Cherubijnen op mystieke wijze geheimnisvol verzinnebeelden om de levenschende,
heilige Drie-eenheid toe te zingen, laat ons alle aardse zorgen opzij zetten.

BIJ HET EINDE VAN DE EUCHARISTIEVIERING
Boedy imja Hospodnje

De Naam des Heren zij gezegend, van nu aan tot in eeuwigheid.

 

Previous page: Artiestenmissen
Volgende pagina: De artiestenmis : waar en wanneer ?