Agenda

Frans De Swert, bariton - Florent Bervoets, orgel - Paul Bervoets, viool - Guido Van Der Veken, viool - Maike Dielemans, altviool - Johan Dielemans, cello

Datum: 24-01-1984 11:30:00
Details: