Agenda

Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor, De Grenszangers en Innovation uit Brabant NL o.l.v. Math Dirks

Datum: 25 2014 11:30 tot 10 2014 09:15
Details:
 

Opgericht 1903

Het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor representeert een ruim 100-jarige mannenkoor zangcultuur van de Brabantse Hoofdstad.
Het koor werd opgericht in 1903 en stond vanaf het begin tot 1940 o.l.v. de fameuze Peter Kallenbach. Als organist van de Sint Janskathedraal heeft hij het koor - in zeer korte tijd - tot een van de beste koren van Nederland gemaakt. Daarmee heeft hij in het binnen- en buitenland vele zangconcoursen gewonnen.
Aan deze prestatie heeft het koor het predikaat "Koninklijk”  te danken dat het reeds in 1914 van Hare Majesteit de Koningin mocht ontvangen. In het afgelopen jaar werd dit predikaat opnieuw voor  25 jaar aan het koor toegekend.
Het koor heeft onder leiding gestaan van diverse dirigenten zoals: Frans van Amelsvoort, Albert de Klerk, Wieke Jordans, Jos Vranken senior, Anton Koene, Marius Schouten, Arno van Wijk. Sinds april 2012 staat het koor onder de deskundige leiding van Math Dirks.
Het huidige koor telt momenteel 30 zangers en kan bogen op een goed muzikaal niveau.
In 2003 heeft het Koninklijk ’s-Hertogenbosch Mannenkoor haar 100 jarig jubileum gevierd met o.a. de uitgifte van een jubileumboek en jubileum-CD. Bij deze gelegenheid werd door het College van Burgemeester en Wethouders van ’s-Hertogenbosch op grond van de vele verdiensten voor de culturele ontwikkelingen in de stad de Cultuurpenning van de stad,  de Jeroen Boschpenning aan het koor toegekend.
Onder de deskundige leiding van onze dirigent wil ons koor, dat in de Bossche gemeenschap en zelfs daarbuiten niet meer weg te denken is, daarom ook in de toekomst zijn hoge ambities en het plezier bij het zingen van klassieke en moderne en eigentijdse (kerk)muziek blijven waar maken. Dat kan alleen maar als we er in slagen nieuwe zangers te enthousiasmeren om deel te gaan uitmaken van ons koor.
Om de sfeer in het koor te proeven kunnen geïnteresseerden kennis maken met het koor en wel iedere woensdagavond vanaf  20.00 uur in: Sociaal Culturele Accommodatie 
“De Slinger”, Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE  ‘s-HertogenboschEr valt nog heel veel boeiends te vertellen over ons koor.
info@boschmannenkoor.nl

Gemengd koor De Grenszangers vierde in 2009 zijn 40-jarig bestaan                                        
                                        
Het koor werd op 1 januari 1969 opgericht door dhr. Piet Mennen, dhr. Theo Smeets en Pastoor A. v.d. Broek, zaliger. Zij breidden het reeds bestaande kerkkoor uit met vrouwelijke leden. Hun eerste opzet was om te zingen in de Neeritterse parochiekerk van de H. Lambertus, maar ook om een profaan repertoire op te bouwen. Het koor stond o.l.v. dhr. Piet Mennen, die meer dan 25 jaar dirigent was van "De Grenszangers". Hij werd in 1992 opgevolgd door dhr. John Wauben.
                                        
Tussen 2003 en 2005 staat het koor even o.l.v. dhr. Wil Bolenius, waarna John Wauben weer tot juni 2007 het dirigeerstokje overneemt. In november 2007 wordt Bernarda Meessen door de leden gekozen tot nieuwe dirigent. Vanaf februari 2012 is Math Dirks als dirigent aangesteld.