Agenda

Johan Van den Broek, orgel i.s.m. Calcant vzw

Datum: 23-09-2018 11:30:00
Details:

  

Johan Van den Broek studeerde orgel bij Peter Pieters aan het Lemmensinstituut te Leuven. Daarna ging hij zich verder bekwamen bij Stanislas Deriemaeker
en Joris Verdin aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen.
Op achttienjarige leeftijd werd hij mede-organist aan de H.Hartkerk en organist-titularis aan de H.Familiekerk te Lier. Vanaf de voltooiing van de restauratie
in 1995 tot in 1999 was hij organist-titularis van het befaamde Forceville-orgel (1792) te Broechem. Van 1997 tot 2000 en van 2003 tot op heden is hij
organist-titularis aan de kerk van O.L.Vrouw Onbevlekt te Lier. In die functie was hij de drijvende kracht achter de recente renovatie en uitbreiding van het
Arnauts-Vanhaecke orgel in deze kerk.

Johan is als pianist en organist verbonden aan de vzw “Leerhuis- en Liturgieprojecten” gevestigd in “De Brug” te Lier.  In samenwerking met deze vereniging
realiseerde hij diverse liturgische TV- en CD- opnamen. Hij gaf orgelconcerten in eigen land, in Polen en in Spanje. Voornamelijk in Duitsland is hij vaak in
concertverband te horen.

Johan is lid van “De Brug” in Lier, een gemeenschap die zich inzet voor een vernieuwing van het religieuze leven en die opvang biedt aan o.a. vluchtelingen, daklozen en mensen die om welke reden dan ook nood hebben aan een voorlopige veilige en rustige verblijfplaats. Sinds 2001 leeft hij in nauwe verbondenheid  met de Augustijnenorde in Duitsland.

Hij is leraar MCV (notenleer), Groepsmusiceren en Muziekgeschiedenis aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Lier.

VOOR DE ARTIESTENMIS
Concerto in h LV 133                                   J. G. Walther
Allegro Maestoso in F uit ‘Flötenkonzert’   J. C. H. Rinck

BIJ HET BEGIN VAN DE EUCHARISTIEVIERING                                                                                                     Triumph-marsch in D,         J.N. Lemmens (1823-1881)

NA DE 1ste LEZING
Choral Improvisation in G,    S. Karg-Elert (1877-1933)

NA DE 2de LEZING
Cornet Voluntary in C,             J. Travers (1703-1758)

TIJDENS DE OFFERANDE
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, BuxWV199,
                                  D. Buxtehude (ca 1637-1707)

TIJDENS DE COMMUNIE
Un poco Adagio cantabile uit Sonate nr. 3 in c, op. 29,
                                 Camillo Schumann (1872-1946)   

BIJ HET EINDE VAN DE EUCHARISTIEVIERING
Praeludium in D, BuxWV 139,            D. Buxtehude