Agenda

Wim Brabants, traverso en blokfluit Luk Torremans, fagot - Kalmthout

Datum: 22-06-2014 11:30:00
Details:

Wim Brabants genoot zijn opleiding aan de con­servatoria te Antwerpen, Gent, Brussel en Den Haag bij onder­meer Frans Vester en Barthold Kuijken. Sinds 1977 doceert hij dwarsfluit en kamermuziek aan het Lemmensinstituut te Leuven.

Onder zijn impuls ontstonden diverse kamermuziekensembles die zich specializeren in de uitvoering van 18de en 19de-eeuwse muziek, gespeeld op authentieke instrumen­ten, zoals 'Le Plaisir des Dames' en ‘La Fonte Barocca'. Sinds 1995 is Wim Brabants dirigent van het door hem opgerichte symfonisch orkest Brabelio. Bijna tweehonderd concerten met dit orkest werden reeds gerealiseerd (België, Nederland en Frankrijk).

Na zijn studies aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen vervolmaakte Luk Torremans zich aan het Konink­lijk Muziekconservatorium te Den Haag en aan de Liszt-Academie te Budapest.

Luk Torremans is deskundige inzake de Kodály-methode, een Hongaars onderwijssysteem om kinderen op een spontane en natuurlijke wijze muziek aan te leren.

Hij verleent zijn medewerking aan talrijke festivals in bin­nen- en buitenland en is een veelgevraagd fagottist in kamer­muziekensembles en barokorkesten.